Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 146 -4 142 143
26/01 kl 01 131 -4 127 131
26/01 kl 02 109 -2 107 113
26/01 kl 03 84 0 84 88
26/01 kl 04 64 1 65 68
26/01 kl 05 55 4 59 60
26/01 kl 06 59 6 65 66
26/01 kl 07 73 5 78 -
26/01 kl 08 95 5 100 -
26/01 kl 09 120 7 127 -
26/01 kl 10 142 2 144 -
26/01 kl 11 156 1 157 -
26/01 kl 12 156 2 158 -
26/01 kl 13 142 0 142 -
26/01 kl 14 120 -2 118 -
26/01 kl 15 92 -4 88 -
26/01 kl 16 66 -2 64 -
26/01 kl 17 49 1 50 -
26/01 kl 18 45 1 46 -
26/01 kl 19 55 4 59 -
26/01 kl 20 75 7 82 -
26/01 kl 21 100 13 113 -
26/01 kl 22 126 16 142 -
26/01 kl 23 144 18 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 162 206 164 163
Laveste vannstand 56 46 62 53 54
Avvik gult nivå -60 -45 -1 -43 -44
Avvik orange nivå -73 -58 -14 -56 -57
Avvik rødt nivå -88 -73 -29 -71 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm