Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 143 142 142 143
26/01 kl 01 131 127 126 127
26/01 kl 02 113 107 106 106
26/01 kl 03 88 84 83 83
26/01 kl 04 68 65 64 67
26/01 kl 05 60 59 59 59
26/01 kl 06 66 65 66 64
26/01 kl 07 89 78 79 77
26/01 kl 08 112 100 101 101
26/01 kl 09 137 127 127 128
26/01 kl 10 149 144 145 145
26/01 kl 11 161 157 155 154
26/01 kl 12 166 158 156 154
26/01 kl 13 142 142 143 140
26/01 kl 14 119 118 120 118
26/01 kl 15 89 88 90 90
26/01 kl 16 65 64 64 64
26/01 kl 17 51 50 50 49
26/01 kl 18 49 46 45 46
26/01 kl 19 58 59 59 57
26/01 kl 20 80 82 82 83
26/01 kl 21 108 113 113 114
26/01 kl 22 138 142 143 144
26/01 kl 23 161 162 163 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 147 162 206 164 163
Max fra modell: 25.01 18 146 163 207 166 171
Max fra modell: 25.01 12 169 165 204 163 171
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm