Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -7 -5 -4 -3
26/01 kl 01 -7 -5 -4 0
26/01 kl 02 -6 -3 -2 4
26/01 kl 03 -6 -2 0 4
26/01 kl 04 -2 2 1 4
26/01 kl 05 -3 1 4 5
26/01 kl 06 -2 1 6 7
26/01 kl 07 -1 3 5 -
26/01 kl 08 0 4 5 -
26/01 kl 09 0 6 7 -
26/01 kl 10 -3 4 2 -
26/01 kl 11 -2 7 1 -
26/01 kl 12 0 8 2 -
26/01 kl 13 1 11 0 -
26/01 kl 14 -2 9 -2 -
26/01 kl 15 -3 8 -4 -
26/01 kl 16 -2 7 -2 -
26/01 kl 17 0 11 1 -
26/01 kl 18 4 16 1 -
26/01 kl 19 6 17 4 -
26/01 kl 20 11 23 7 -
26/01 kl 21 13 27 13 -
26/01 kl 22 17 29 16 -
26/01 kl 23 21 32 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 32 54 28 22
Laveste værets virkning -7 -7 -1 -6 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm