Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 150 23 173 -
27/01 kl 01 142 29 171 -
27/01 kl 02 122 36 158 -
27/01 kl 03 97 38 135 -
27/01 kl 04 72 41 113 -
27/01 kl 05 55 43 98 -
27/01 kl 06 52 42 94 -
27/01 kl 07 62 42 104 -
27/01 kl 08 82 46 128 -
27/01 kl 09 106 47 153 -
27/01 kl 10 131 48 179 -
27/01 kl 11 150 49 199 -
27/01 kl 12 158 48 206 -
27/01 kl 13 152 45 197 -
27/01 kl 14 133 41 174 -
27/01 kl 15 107 38 145 -
27/01 kl 16 79 33 112 -
27/01 kl 17 55 29 84 -
27/01 kl 18 44 23 67 -
27/01 kl 19 47 15 62 -
27/01 kl 20 61 11 72 -
27/01 kl 21 85 8 93 -
27/01 kl 22 111 5 116 -
27/01 kl 23 134 6 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 162 206 164 163
Laveste vannstand 56 46 62 53 54
Avvik gult nivå -60 -45 -1 -43 -44
Avvik orange nivå -73 -58 -14 -56 -57
Avvik rødt nivå -88 -73 -29 -71 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm