Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 172 183 173 -
27/01 kl 01 169 180 171 -
27/01 kl 02 153 166 158 -
27/01 kl 03 130 144 135 -
27/01 kl 04 106 121 113 -
27/01 kl 05 90 105 98 -
27/01 kl 06 89 106 94 -
27/01 kl 07 100 116 104 -
27/01 kl 08 120 136 128 -
27/01 kl 09 144 160 153 -
27/01 kl 10 169 185 179 -
27/01 kl 11 187 203 199 -
27/01 kl 12 195 209 206 -
27/01 kl 13 186 200 197 -
27/01 kl 14 165 179 174 -
27/01 kl 15 137 150 145 -
27/01 kl 16 104 116 112 -
27/01 kl 17 74 88 84 -
27/01 kl 18 57 72 67 -
27/01 kl 19 57 71 62 -
27/01 kl 20 67 81 72 -
27/01 kl 21 88 102 93 -
27/01 kl 22 110 123 116 -
27/01 kl 23 133 145 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 176 209 176 172
Laveste vannstand 55 49 57 46 50
Avvik gult nivå -60 -31 2 -31 -35
Avvik orange nivå -73 -44 -11 -44 -48
Avvik rødt nivå -88 -59 -26 -59 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm