Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 171 173 174 177
27/01 kl 01 171 171 172 174
27/01 kl 02 151 158 159 162
27/01 kl 03 126 135 138 139
27/01 kl 04 104 113 114 114
27/01 kl 05 90 98 98 97
27/01 kl 06 87 94 94 94
27/01 kl 07 99 104 105 107
27/01 kl 08 120 128 129 130
27/01 kl 09 142 153 155 154
27/01 kl 10 168 179 180 178
27/01 kl 11 189 199 200 198
27/01 kl 12 192 206 207 204
27/01 kl 13 181 197 198 194
27/01 kl 14 161 174 174 173
27/01 kl 15 135 145 144 144
27/01 kl 16 104 112 111 110
27/01 kl 17 76 84 80 79
27/01 kl 18 58 67 63 60
27/01 kl 19 55 62 59 58
27/01 kl 20 72 72 69 68
27/01 kl 21 96 93 91 91
27/01 kl 22 119 116 114 114
27/01 kl 23 137 140 136 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 147 162 206 164 163
Max fra modell: 25.01 18 146 163 207 166 171
Max fra modell: 25.01 12 169 165 204 163 171
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm