Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 148 4 152 -
28/01 kl 01 147 0 147 -
28/01 kl 02 133 -2 131 -
28/01 kl 03 110 -2 108 -
28/01 kl 04 83 0 83 -
28/01 kl 05 61 2 63 -
28/01 kl 06 51 2 53 -
28/01 kl 07 55 1 56 -
28/01 kl 08 70 1 71 -
28/01 kl 09 93 1 94 -
28/01 kl 10 118 3 121 -
28/01 kl 11 140 7 147 -
28/01 kl 12 154 8 162 -
28/01 kl 13 155 9 164 -
28/01 kl 14 143 9 152 -
28/01 kl 15 121 11 132 -
28/01 kl 16 93 11 104 -
28/01 kl 17 66 13 79 -
28/01 kl 18 48 13 61 -
28/01 kl 19 43 14 57 -
28/01 kl 20 53 17 70 -
28/01 kl 21 72 18 90 -
28/01 kl 22 97 19 116 -
28/01 kl 23 121 18 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 162 206 164 163
Laveste vannstand 56 46 62 53 54
Avvik gult nivå -60 -45 -1 -43 -44
Avvik orange nivå -73 -58 -14 -56 -57
Avvik rødt nivå -88 -73 -29 -71 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm