Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 148 152 150 147
28/01 kl 01 149 147 146 144
28/01 kl 02 134 131 130 128
28/01 kl 03 113 108 107 104
28/01 kl 04 85 83 81 80
28/01 kl 05 62 63 61 59
28/01 kl 06 51 53 51 51
28/01 kl 07 59 56 56 54
28/01 kl 08 79 71 70 70
28/01 kl 09 101 94 96 95
28/01 kl 10 127 121 124 122
28/01 kl 11 149 147 147 145
28/01 kl 12 164 162 162 160
28/01 kl 13 167 164 166 163
28/01 kl 14 152 152 154 154
28/01 kl 15 129 132 133 134
28/01 kl 16 102 104 106 108
28/01 kl 17 76 79 81 82
28/01 kl 18 61 61 66 64
28/01 kl 19 56 57 65 61
28/01 kl 20 66 70 77 73
28/01 kl 21 93 90 95 92
28/01 kl 22 124 116 120 119
28/01 kl 23 147 139 143 143

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 147 162 206 164 163
Max fra modell: 25.01 18 146 163 207 166 171
Max fra modell: 25.01 12 169 165 204 163 171
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm