Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -2 8 4 -
28/01 kl 01 -4 7 0 -
28/01 kl 02 -5 5 -2 -
28/01 kl 03 -6 5 -2 -
28/01 kl 04 -4 7 0 -
28/01 kl 05 -5 7 2 -
28/01 kl 06 -5 8 2 -
28/01 kl 07 -4 9 1 -
28/01 kl 08 -3 11 1 -
28/01 kl 09 -1 13 1 -
28/01 kl 10 1 15 3 -
28/01 kl 11 1 16 7 -
28/01 kl 12 3 19 8 -
28/01 kl 13 4 21 9 -
28/01 kl 14 4 22 9 -
28/01 kl 15 4 24 11 -
28/01 kl 16 5 26 11 -
28/01 kl 17 7 26 13 -
28/01 kl 18 8 27 13 -
28/01 kl 19 7 28 14 -
28/01 kl 20 8 27 17 -
28/01 kl 21 8 26 18 -
28/01 kl 22 9 24 19 -
28/01 kl 23 10 24 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 32 54 28 22
Laveste værets virkning -7 -7 -1 -6 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm