Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 140 17 157 -
29/01 kl 01 147 15 162 -
29/01 kl 02 140 15 155 -
29/01 kl 03 122 13 135 -
29/01 kl 04 96 14 110 -
29/01 kl 05 71 13 84 -
29/01 kl 06 54 11 65 -
29/01 kl 07 51 10 61 -
29/01 kl 08 62 8 70 -
29/01 kl 09 81 7 88 -
29/01 kl 10 105 6 111 -
29/01 kl 11 129 6 135 -
29/01 kl 12 146 8 154 -
29/01 kl 13 154 9 163 -
29/01 kl 14 149 7 156 -
29/01 kl 15 132 9 141 -
29/01 kl 16 106 10 116 -
29/01 kl 17 79 10 89 -
29/01 kl 18 56 9 65 -
29/01 kl 19 45 9 54 -
29/01 kl 20 48 11 59 -
29/01 kl 21 62 10 72 -
29/01 kl 22 84 11 95 -
29/01 kl 23 108 13 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 162 206 164 163
Laveste vannstand 56 46 62 53 54
Avvik gult nivå -60 -45 -1 -43 -44
Avvik orange nivå -73 -58 -14 -56 -57
Avvik rødt nivå -88 -73 -29 -71 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm