Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 159 157 158 159
29/01 kl 01 163 162 163 164
29/01 kl 02 157 155 158 157
29/01 kl 03 135 135 136 136
29/01 kl 04 106 110 111 109
29/01 kl 05 78 84 84 83
29/01 kl 06 63 65 65 66
29/01 kl 07 59 61 61 64
29/01 kl 08 67 70 74 75
29/01 kl 09 84 88 93 94
29/01 kl 10 109 111 119 121
29/01 kl 11 131 135 143 144
29/01 kl 12 152 154 162 163
29/01 kl 13 160 163 171 171
29/01 kl 14 155 156 165 164
29/01 kl 15 135 141 147 148
29/01 kl 16 111 116 122 123
29/01 kl 17 83 89 96 97
29/01 kl 18 62 65 72 73
29/01 kl 19 53 54 59 60
29/01 kl 20 57 59 65 64
29/01 kl 21 73 72 78 78
29/01 kl 22 94 95 98 97
29/01 kl 23 115 121 121 121

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 147 162 206 164 163
Max fra modell: 25.01 18 146 163 207 166 171
Max fra modell: 25.01 12 169 165 204 163 171
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm