Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 9 22 17 -
29/01 kl 01 9 21 15 -
29/01 kl 02 9 22 15 -
29/01 kl 03 6 19 13 -
29/01 kl 04 4 18 14 -
29/01 kl 05 3 18 13 -
29/01 kl 06 3 19 11 -
29/01 kl 07 2 20 10 -
29/01 kl 08 0 20 8 -
29/01 kl 09 -1 18 7 -
29/01 kl 10 0 16 6 -
29/01 kl 11 2 19 6 -
29/01 kl 12 2 19 8 -
29/01 kl 13 2 18 9 -
29/01 kl 14 3 17 7 -
29/01 kl 15 4 20 9 -
29/01 kl 16 4 18 10 -
29/01 kl 17 5 18 10 -
29/01 kl 18 6 19 9 -
29/01 kl 19 5 18 9 -
29/01 kl 20 6 19 11 -
29/01 kl 21 6 19 10 -
29/01 kl 22 5 18 11 -
29/01 kl 23 4 18 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 32 54 28 22
Laveste værets virkning -7 -7 -1 -6 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm