Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 286 0 286 285
25/01 kl 14 260 1 261 260
25/01 kl 15 216 5 221 220
25/01 kl 16 166 6 172 171
25/01 kl 17 121 6 127 127
25/01 kl 18 90 6 96 97
25/01 kl 19 81 9 90 86
25/01 kl 20 95 10 105 102
25/01 kl 21 129 12 141 137
25/01 kl 22 177 12 189 184
25/01 kl 23 225 9 234 230

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 299 374 319 345
Laveste vannstand 90 90 121 83 85
Avvik gult nivå -78 -65 10 -45 -19
Avvik orange nivå -101 -88 -13 -68 -42
Avvik rødt nivå -112 -99 -24 -79 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm