Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 258 6 264 264
26/01 kl 01 268 7 275 273
26/01 kl 02 252 6 258 254
26/01 kl 03 215 6 221 216
26/01 kl 04 169 5 174 169
26/01 kl 05 126 3 129 127
26/01 kl 06 97 2 99 101
26/01 kl 07 88 2 90 -
26/01 kl 08 102 2 104 -
26/01 kl 09 138 -1 137 -
26/01 kl 10 188 -2 186 -
26/01 kl 11 240 2 242 -
26/01 kl 12 279 2 281 -
26/01 kl 13 295 4 299 -
26/01 kl 14 283 6 289 -
26/01 kl 15 246 8 254 -
26/01 kl 16 195 7 202 -
26/01 kl 17 142 13 155 -
26/01 kl 18 100 14 114 -
26/01 kl 19 77 14 91 -
26/01 kl 20 78 16 94 -
26/01 kl 21 102 22 124 -
26/01 kl 22 145 19 164 -
26/01 kl 23 196 16 212 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 299 374 319 345
Laveste vannstand 90 90 121 83 85
Avvik gult nivå -78 -65 10 -45 -19
Avvik orange nivå -101 -88 -13 -68 -42
Avvik rødt nivå -112 -99 -24 -79 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm