Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 242 13 255 -
27/01 kl 01 268 10 278 -
27/01 kl 02 268 10 278 -
27/01 kl 03 240 16 256 -
27/01 kl 04 195 21 216 -
27/01 kl 05 147 24 171 -
27/01 kl 06 108 28 136 -
27/01 kl 07 87 34 121 -
27/01 kl 08 89 35 124 -
27/01 kl 09 114 35 149 -
27/01 kl 10 159 38 197 -
27/01 kl 11 212 43 255 -
27/01 kl 12 261 52 313 -
27/01 kl 13 291 69 360 -
27/01 kl 14 295 79 374 -
27/01 kl 15 270 83 353 -
27/01 kl 16 224 79 303 -
27/01 kl 17 169 71 240 -
27/01 kl 18 119 64 183 -
27/01 kl 19 84 62 146 -
27/01 kl 20 72 61 133 -
27/01 kl 21 84 57 141 -
27/01 kl 22 118 55 173 -
27/01 kl 23 166 51 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 299 374 319 345
Laveste vannstand 90 90 121 83 85
Avvik gult nivå -78 -65 10 -45 -19
Avvik orange nivå -101 -88 -13 -68 -42
Avvik rødt nivå -112 -99 -24 -79 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm