Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 217 49 266 -
28/01 kl 01 256 51 307 -
28/01 kl 02 271 48 319 -
28/01 kl 03 258 43 301 -
28/01 kl 04 221 36 257 -
28/01 kl 05 172 32 204 -
28/01 kl 06 126 32 158 -
28/01 kl 07 94 30 124 -
28/01 kl 08 84 28 112 -
28/01 kl 09 98 20 118 -
28/01 kl 10 133 14 147 -
28/01 kl 11 183 11 194 -
28/01 kl 12 236 7 243 -
28/01 kl 13 277 4 281 -
28/01 kl 14 295 2 297 -
28/01 kl 15 285 1 286 -
28/01 kl 16 249 -1 248 -
28/01 kl 17 197 1 198 -
28/01 kl 18 143 1 144 -
28/01 kl 19 99 4 103 -
28/01 kl 20 75 8 83 -
28/01 kl 21 75 18 93 -
28/01 kl 22 98 30 128 -
28/01 kl 23 139 43 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 299 374 319 345
Laveste vannstand 90 90 121 83 85
Avvik gult nivå -78 -65 10 -45 -19
Avvik orange nivå -101 -88 -13 -68 -42
Avvik rødt nivå -112 -99 -24 -79 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm