Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 189 49 238 -
29/01 kl 01 235 45 280 -
29/01 kl 02 264 46 310 -
29/01 kl 03 266 56 322 -
29/01 kl 04 241 66 307 -
29/01 kl 05 197 70 267 -
29/01 kl 06 148 64 212 -
29/01 kl 07 109 55 164 -
29/01 kl 08 88 50 138 -
29/01 kl 09 90 57 147 -
29/01 kl 10 115 64 179 -
29/01 kl 11 157 63 220 -
29/01 kl 12 208 59 267 -
29/01 kl 13 255 55 310 -
29/01 kl 14 285 55 340 -
29/01 kl 15 289 56 345 -
29/01 kl 16 266 53 319 -
29/01 kl 17 222 45 267 -
29/01 kl 18 169 29 198 -
29/01 kl 19 120 19 139 -
29/01 kl 20 87 12 99 -
29/01 kl 21 75 10 85 -
29/01 kl 22 86 10 96 -
29/01 kl 23 118 4 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 299 374 319 345
Laveste vannstand 90 90 121 83 85
Avvik gult nivå -78 -65 10 -45 -19
Avvik orange nivå -101 -88 -13 -68 -42
Avvik rødt nivå -112 -99 -24 -79 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm