Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 94 -2 92 95
25/01 kl 14 82 -4 78 78
25/01 kl 15 53 1 54 48
25/01 kl 16 14 -5 9 10
25/01 kl 17 -25 -5 -30 -30
25/01 kl 18 -56 -3 -59 -60
25/01 kl 19 -71 -8 -79 -74
25/01 kl 20 -66 -6 -72 -69
25/01 kl 21 -42 -6 -48 -46
25/01 kl 22 -6 -6 -12 -9
25/01 kl 23 33 -7 26 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 109 134 124 151
Laveste vannstand -79 -65 -45 -54 -35
Avvik gult nivå -58 -41 -16 -26 1
Avvik orange nivå -76 -59 -34 -44 -17
Avvik rødt nivå -87 -70 -45 -55 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm