Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 92 92 92 95
25/01 kl 14 78 79 78 78
25/01 kl 15 53 55 54 48
25/01 kl 16 7 9 9 10
25/01 kl 17 -31 -29 -30 -30
25/01 kl 18 -61 -58 -59 -60
25/01 kl 19 -81 -78 -79 -74
25/01 kl 20 -72 -69 -72 -69
25/01 kl 21 -50 -48 -48 -46
25/01 kl 22 -15 -12 -12 -9
25/01 kl 23 25 28 26 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 109 136 134 155
Laveste vannstand -81 -61 -53 -69 -56
Avvik gult nivå -58 -41 -14 -16 5
Avvik orange nivå -76 -59 -32 -34 -13
Avvik rødt nivå -87 -70 -43 -45 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm