Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 -2 -2 -2 1
25/01 kl 14 -4 -3 -4 -4
25/01 kl 15 0 2 1 -5
25/01 kl 16 -7 -5 -5 -4
25/01 kl 17 -6 -4 -5 -5
25/01 kl 18 -5 -2 -3 -4
25/01 kl 19 -10 -7 -8 -3
25/01 kl 20 -6 -3 -6 -3
25/01 kl 21 -8 -6 -6 -4
25/01 kl 22 -9 -6 -6 -3
25/01 kl 23 -8 -5 -7 -1

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 24 45 50 68
Laveste værets virkning -10 -13 9 8 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm