Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 48 19 67 -
27/01 kl 01 76 17 93 -
27/01 kl 02 84 22 106 -
27/01 kl 03 72 18 90 -
27/01 kl 04 42 15 57 -
27/01 kl 05 5 18 23 -
27/01 kl 06 -31 20 -11 -
27/01 kl 07 -57 21 -36 -
27/01 kl 08 -66 25 -41 -
27/01 kl 09 -53 26 -27 -
27/01 kl 10 -22 22 0 -
27/01 kl 11 19 22 41 -
27/01 kl 12 59 30 89 -
27/01 kl 13 89 33 122 -
27/01 kl 14 100 34 134 -
27/01 kl 15 90 40 130 -
27/01 kl 16 60 39 99 -
27/01 kl 17 19 36 55 -
27/01 kl 18 -23 39 16 -
27/01 kl 19 -57 34 -23 -
27/01 kl 20 -76 31 -45 -
27/01 kl 21 -74 33 -41 -
27/01 kl 22 -51 32 -19 -
27/01 kl 23 -14 31 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 109 134 124 151
Laveste vannstand -79 -65 -45 -54 -35
Avvik gult nivå -58 -41 -16 -26 1
Avvik orange nivå -76 -59 -34 -44 -17
Avvik rødt nivå -87 -70 -45 -55 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm