Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 63 73 67 -
27/01 kl 01 87 97 93 -
27/01 kl 02 96 109 106 -
27/01 kl 03 84 96 90 -
27/01 kl 04 51 60 57 -
27/01 kl 05 17 28 23 -
27/01 kl 06 -18 -7 -11 -
27/01 kl 07 -46 -35 -36 -
27/01 kl 08 -53 -40 -41 -
27/01 kl 09 -36 -23 -27 -
27/01 kl 10 -8 6 0 -
27/01 kl 11 34 49 41 -
27/01 kl 12 77 95 89 -
27/01 kl 13 110 127 122 -
27/01 kl 14 119 136 134 -
27/01 kl 15 111 125 130 -
27/01 kl 16 85 101 99 -
27/01 kl 17 42 55 55 -
27/01 kl 18 3 17 16 -
27/01 kl 19 -30 -12 -23 -
27/01 kl 20 -50 -35 -45 -
27/01 kl 21 -48 -37 -41 -
27/01 kl 22 -23 -12 -19 -
27/01 kl 23 11 22 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 109 136 134 155
Laveste vannstand -81 -61 -53 -69 -56
Avvik gult nivå -58 -41 -14 -16 5
Avvik orange nivå -76 -59 -32 -34 -13
Avvik rødt nivå -87 -70 -43 -45 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm