Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 235 -2 233 236
25/01 kl 14 223 -4 219 219
25/01 kl 15 194 1 195 189
25/01 kl 16 155 -5 150 151
25/01 kl 17 116 -5 111 111
25/01 kl 18 85 -3 82 81
25/01 kl 19 70 -8 62 67
25/01 kl 20 75 -6 69 72
25/01 kl 21 99 -6 93 95
25/01 kl 22 135 -6 129 132
25/01 kl 23 174 -7 167 173

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 275 265 292
Laveste vannstand 62 76 96 87 106
Avvik gult nivå -58 -41 -16 -26 1
Avvik orange nivå -76 -59 -34 -44 -17
Avvik rødt nivå -87 -70 -45 -55 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm