Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 233 233 233 236
25/01 kl 14 219 220 219 219
25/01 kl 15 194 196 195 189
25/01 kl 16 148 150 150 151
25/01 kl 17 110 112 111 111
25/01 kl 18 80 83 82 81
25/01 kl 19 60 63 62 67
25/01 kl 20 69 72 69 72
25/01 kl 21 91 93 93 95
25/01 kl 22 126 129 129 132
25/01 kl 23 166 169 167 173

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 277 275 296
Laveste vannstand 60 80 88 72 85
Avvik gult nivå -58 -41 -14 -16 5
Avvik orange nivå -76 -59 -32 -34 -13
Avvik rødt nivå -87 -70 -43 -45 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm