Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 229 - - 228
25/01 kl 13 236 233 232 232
25/01 kl 14 219 219 219 218
25/01 kl 15 189 195 194 194
25/01 kl 16 151 150 149 149
25/01 kl 17 111 111 110 110
25/01 kl 18 81 82 82 81
25/01 kl 19 67 62 62 61
25/01 kl 20 72 69 69 70
25/01 kl 21 95 93 92 92
25/01 kl 22 132 129 129 127
25/01 kl 23 173 167 167 169

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 233 250 275 265 292
Max fra modell: 25.01 18 232 249 272 266 303
Max fra modell: 25.01 12 232 250 273 262 305
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm