Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 206 -9 197 202
26/01 kl 01 222 -7 215 216
26/01 kl 02 219 -7 212 216
26/01 kl 03 197 -7 190 193
26/01 kl 04 163 -6 157 157
26/01 kl 05 127 -5 122 123
26/01 kl 06 96 -3 93 95
26/01 kl 07 79 -3 76 -
26/01 kl 08 83 0 83 -
26/01 kl 09 106 1 107 -
26/01 kl 10 142 2 144 -
26/01 kl 11 183 5 188 -
26/01 kl 12 218 6 224 -
26/01 kl 13 237 7 244 -
26/01 kl 14 237 13 250 -
26/01 kl 15 216 11 227 -
26/01 kl 16 179 16 195 -
26/01 kl 17 137 19 156 -
26/01 kl 18 99 15 114 -
26/01 kl 19 73 19 92 -
26/01 kl 20 65 23 88 -
26/01 kl 21 79 16 95 -
26/01 kl 22 111 20 131 -
26/01 kl 23 151 25 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 275 265 292
Laveste vannstand 62 76 96 87 106
Avvik gult nivå -58 -41 -16 -26 1
Avvik orange nivå -76 -59 -34 -44 -17
Avvik rødt nivå -87 -70 -45 -55 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm