Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 193 196 197 202
26/01 kl 01 213 216 215 216
26/01 kl 02 213 216 212 216
26/01 kl 03 185 188 190 193
26/01 kl 04 157 161 157 157
26/01 kl 05 123 126 122 123
26/01 kl 06 88 92 93 95
26/01 kl 07 81 84 76 -
26/01 kl 08 82 86 83 -
26/01 kl 09 100 104 107 -
26/01 kl 10 146 151 144 -
26/01 kl 11 188 192 188 -
26/01 kl 12 222 228 224 -
26/01 kl 13 244 249 244 -
26/01 kl 14 246 250 250 -
26/01 kl 15 228 234 227 -
26/01 kl 16 193 198 195 -
26/01 kl 17 150 156 156 -
26/01 kl 18 115 121 114 -
26/01 kl 19 86 92 92 -
26/01 kl 20 80 86 88 -
26/01 kl 21 96 103 95 -
26/01 kl 22 124 130 131 -
26/01 kl 23 166 174 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 277 275 296
Laveste vannstand 60 80 88 72 85
Avvik gult nivå -58 -41 -14 -16 5
Avvik orange nivå -76 -59 -32 -34 -13
Avvik rødt nivå -87 -70 -43 -45 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm