Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -13 -10 -9 -4
26/01 kl 01 -9 -6 -7 -6
26/01 kl 02 -6 -3 -7 -3
26/01 kl 03 -12 -9 -7 -4
26/01 kl 04 -6 -2 -6 -6
26/01 kl 05 -4 -1 -5 -4
26/01 kl 06 -8 -4 -3 -1
26/01 kl 07 2 5 -3 -
26/01 kl 08 -1 3 0 -
26/01 kl 09 -6 -2 1 -
26/01 kl 10 4 9 2 -
26/01 kl 11 5 9 5 -
26/01 kl 12 4 10 6 -
26/01 kl 13 7 12 7 -
26/01 kl 14 9 13 13 -
26/01 kl 15 12 18 11 -
26/01 kl 16 14 19 16 -
26/01 kl 17 13 19 19 -
26/01 kl 18 16 22 15 -
26/01 kl 19 13 19 19 -
26/01 kl 20 15 21 23 -
26/01 kl 21 17 24 16 -
26/01 kl 22 13 19 20 -
26/01 kl 23 15 23 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 24 45 50 68
Laveste værets virkning -10 -13 9 8 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm