Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 189 19 208 -
27/01 kl 01 217 17 234 -
27/01 kl 02 225 22 247 -
27/01 kl 03 213 18 231 -
27/01 kl 04 183 15 198 -
27/01 kl 05 146 18 164 -
27/01 kl 06 110 20 130 -
27/01 kl 07 84 21 105 -
27/01 kl 08 75 25 100 -
27/01 kl 09 88 26 114 -
27/01 kl 10 119 22 141 -
27/01 kl 11 160 22 182 -
27/01 kl 12 200 30 230 -
27/01 kl 13 230 33 263 -
27/01 kl 14 241 34 275 -
27/01 kl 15 231 40 271 -
27/01 kl 16 201 39 240 -
27/01 kl 17 160 36 196 -
27/01 kl 18 118 39 157 -
27/01 kl 19 84 34 118 -
27/01 kl 20 65 31 96 -
27/01 kl 21 67 33 100 -
27/01 kl 22 90 32 122 -
27/01 kl 23 127 31 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 275 265 292
Laveste vannstand 62 76 96 87 106
Avvik gult nivå -58 -41 -16 -26 1
Avvik orange nivå -76 -59 -34 -44 -17
Avvik rødt nivå -87 -70 -45 -55 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm