Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 204 214 208 -
27/01 kl 01 228 238 234 -
27/01 kl 02 237 250 247 -
27/01 kl 03 225 237 231 -
27/01 kl 04 192 201 198 -
27/01 kl 05 158 169 164 -
27/01 kl 06 123 134 130 -
27/01 kl 07 95 106 105 -
27/01 kl 08 88 101 100 -
27/01 kl 09 105 118 114 -
27/01 kl 10 133 147 141 -
27/01 kl 11 175 190 182 -
27/01 kl 12 218 236 230 -
27/01 kl 13 251 268 263 -
27/01 kl 14 260 277 275 -
27/01 kl 15 252 266 271 -
27/01 kl 16 226 242 240 -
27/01 kl 17 183 196 196 -
27/01 kl 18 144 158 157 -
27/01 kl 19 111 129 118 -
27/01 kl 20 91 106 96 -
27/01 kl 21 93 104 100 -
27/01 kl 22 118 129 122 -
27/01 kl 23 152 163 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 277 275 296
Laveste vannstand 60 80 88 72 85
Avvik gult nivå -58 -41 -14 -16 5
Avvik orange nivå -76 -59 -32 -34 -13
Avvik rødt nivå -87 -70 -43 -45 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm