Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 206 208 209 209
27/01 kl 01 233 234 234 235
27/01 kl 02 240 247 243 241
27/01 kl 03 228 231 233 230
27/01 kl 04 202 198 198 198
27/01 kl 05 165 164 161 162
27/01 kl 06 126 130 129 129
27/01 kl 07 104 105 103 106
27/01 kl 08 99 100 95 96
27/01 kl 09 109 114 113 109
27/01 kl 10 144 141 143 145
27/01 kl 11 191 182 182 186
27/01 kl 12 226 230 227 225
27/01 kl 13 255 263 259 259
27/01 kl 14 273 275 272 273
27/01 kl 15 261 271 268 264
27/01 kl 16 231 240 240 235
27/01 kl 17 193 196 195 196
27/01 kl 18 155 157 153 154
27/01 kl 19 119 118 118 114
27/01 kl 20 100 96 95 93
27/01 kl 21 99 100 98 98
27/01 kl 22 121 122 121 116
27/01 kl 23 157 158 155 152

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 233 250 275 265 292
Max fra modell: 25.01 18 232 249 272 266 303
Max fra modell: 25.01 12 232 250 273 262 305
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm