Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 15 25 19 -
27/01 kl 01 11 21 17 -
27/01 kl 02 12 25 22 -
27/01 kl 03 12 24 18 -
27/01 kl 04 9 18 15 -
27/01 kl 05 12 23 18 -
27/01 kl 06 13 24 20 -
27/01 kl 07 11 22 21 -
27/01 kl 08 13 26 25 -
27/01 kl 09 17 30 26 -
27/01 kl 10 14 28 22 -
27/01 kl 11 15 30 22 -
27/01 kl 12 18 36 30 -
27/01 kl 13 21 38 33 -
27/01 kl 14 19 36 34 -
27/01 kl 15 21 35 40 -
27/01 kl 16 25 41 39 -
27/01 kl 17 23 36 36 -
27/01 kl 18 26 40 39 -
27/01 kl 19 27 45 34 -
27/01 kl 20 26 41 31 -
27/01 kl 21 26 37 33 -
27/01 kl 22 28 39 32 -
27/01 kl 23 25 36 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 24 45 50 68
Laveste værets virkning -10 -13 9 8 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm