Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 168 33 201 -
28/01 kl 01 203 34 237 -
28/01 kl 02 223 34 257 -
28/01 kl 03 221 35 256 -
28/01 kl 04 200 36 236 -
28/01 kl 05 165 32 197 -
28/01 kl 06 127 35 162 -
28/01 kl 07 95 34 129 -
28/01 kl 08 76 34 110 -
28/01 kl 09 77 35 112 -
28/01 kl 10 100 35 135 -
28/01 kl 11 137 32 169 -
28/01 kl 12 179 30 209 -
28/01 kl 13 215 30 245 -
28/01 kl 14 237 28 265 -
28/01 kl 15 237 25 262 -
28/01 kl 16 218 26 244 -
28/01 kl 17 182 22 204 -
28/01 kl 18 139 20 159 -
28/01 kl 19 100 21 121 -
28/01 kl 20 73 21 94 -
28/01 kl 21 64 23 87 -
28/01 kl 22 76 33 109 -
28/01 kl 23 107 33 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 275 265 292
Laveste vannstand 62 76 96 87 106
Avvik gult nivå -58 -41 -16 -26 1
Avvik orange nivå -76 -59 -34 -44 -17
Avvik rødt nivå -87 -70 -45 -55 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm