Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 195 205 201 -
28/01 kl 01 231 241 237 -
28/01 kl 02 249 259 257 -
28/01 kl 03 250 260 256 -
28/01 kl 04 224 238 236 -
28/01 kl 05 188 201 197 -
28/01 kl 06 151 166 162 -
28/01 kl 07 122 134 129 -
28/01 kl 08 101 116 110 -
28/01 kl 09 100 116 112 -
28/01 kl 10 126 136 135 -
28/01 kl 11 161 174 169 -
28/01 kl 12 201 216 209 -
28/01 kl 13 239 252 245 -
28/01 kl 14 260 275 265 -
28/01 kl 15 255 272 262 -
28/01 kl 16 238 262 244 -
28/01 kl 17 201 225 204 -
28/01 kl 18 151 180 159 -
28/01 kl 19 113 146 121 -
28/01 kl 20 83 118 94 -
28/01 kl 21 72 110 87 -
28/01 kl 22 90 123 109 -
28/01 kl 23 120 157 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 277 275 296
Laveste vannstand 60 80 88 72 85
Avvik gult nivå -58 -41 -14 -16 5
Avvik orange nivå -76 -59 -32 -34 -13
Avvik rødt nivå -87 -70 -43 -45 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm