Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 27 37 33 -
28/01 kl 01 28 38 34 -
28/01 kl 02 26 36 34 -
28/01 kl 03 29 39 35 -
28/01 kl 04 24 38 36 -
28/01 kl 05 23 36 32 -
28/01 kl 06 24 39 35 -
28/01 kl 07 27 39 34 -
28/01 kl 08 25 40 34 -
28/01 kl 09 23 39 35 -
28/01 kl 10 26 36 35 -
28/01 kl 11 24 37 32 -
28/01 kl 12 22 37 30 -
28/01 kl 13 24 37 30 -
28/01 kl 14 23 38 28 -
28/01 kl 15 18 35 25 -
28/01 kl 16 20 44 26 -
28/01 kl 17 19 43 22 -
28/01 kl 18 12 41 20 -
28/01 kl 19 13 46 21 -
28/01 kl 20 10 45 21 -
28/01 kl 21 8 46 23 -
28/01 kl 22 14 47 33 -
28/01 kl 23 13 50 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 24 45 50 68
Laveste værets virkning -10 -13 9 8 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm