Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 146 33 179 -
29/01 kl 01 185 37 222 -
29/01 kl 02 213 34 247 -
29/01 kl 03 222 35 257 -
29/01 kl 04 211 36 247 -
29/01 kl 05 183 41 224 -
29/01 kl 06 146 37 183 -
29/01 kl 07 110 32 142 -
29/01 kl 08 84 37 121 -
29/01 kl 09 75 39 114 -
29/01 kl 10 87 34 121 -
29/01 kl 11 117 37 154 -
29/01 kl 12 157 47 204 -
29/01 kl 13 196 41 237 -
29/01 kl 14 225 44 269 -
29/01 kl 15 236 56 292 -
29/01 kl 16 227 50 277 -
29/01 kl 17 199 53 252 -
29/01 kl 18 160 50 210 -
29/01 kl 19 120 42 162 -
29/01 kl 20 87 40 127 -
29/01 kl 21 69 37 106 -
29/01 kl 22 70 37 107 -
29/01 kl 23 91 32 123 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 275 265 292
Laveste vannstand 62 76 96 87 106
Avvik gult nivå -58 -41 -16 -26 1
Avvik orange nivå -76 -59 -34 -44 -17
Avvik rødt nivå -87 -70 -45 -55 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm