Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 155 199 179 -
29/01 kl 01 198 235 222 -
29/01 kl 02 224 268 247 -
29/01 kl 03 232 274 257 -
29/01 kl 04 224 257 247 -
29/01 kl 05 195 232 224 -
29/01 kl 06 162 203 183 -
29/01 kl 07 123 161 142 -
29/01 kl 08 98 141 121 -
29/01 kl 09 93 132 114 -
29/01 kl 10 98 137 121 -
29/01 kl 11 133 171 154 -
29/01 kl 12 178 224 204 -
29/01 kl 13 211 257 237 -
29/01 kl 14 243 293 269 -
29/01 kl 15 257 296 292 -
29/01 kl 16 245 282 277 -
29/01 kl 17 216 255 252 -
29/01 kl 18 179 219 210 -
29/01 kl 19 141 177 162 -
29/01 kl 20 103 144 127 -
29/01 kl 21 85 124 106 -
29/01 kl 22 92 122 107 -
29/01 kl 23 108 143 123 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 277 275 296
Laveste vannstand 60 80 88 72 85
Avvik gult nivå -58 -41 -14 -16 5
Avvik orange nivå -76 -59 -32 -34 -13
Avvik rødt nivå -87 -70 -43 -45 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm