Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 9 53 33 -
29/01 kl 01 13 50 37 -
29/01 kl 02 11 55 34 -
29/01 kl 03 10 52 35 -
29/01 kl 04 13 46 36 -
29/01 kl 05 12 49 41 -
29/01 kl 06 16 57 37 -
29/01 kl 07 13 51 32 -
29/01 kl 08 14 57 37 -
29/01 kl 09 18 57 39 -
29/01 kl 10 11 50 34 -
29/01 kl 11 16 54 37 -
29/01 kl 12 21 67 47 -
29/01 kl 13 15 61 41 -
29/01 kl 14 18 68 44 -
29/01 kl 15 21 60 56 -
29/01 kl 16 18 55 50 -
29/01 kl 17 17 56 53 -
29/01 kl 18 19 59 50 -
29/01 kl 19 21 57 42 -
29/01 kl 20 16 57 40 -
29/01 kl 21 16 55 37 -
29/01 kl 22 22 52 37 -
29/01 kl 23 17 52 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 2 24 45 50 68
Laveste værets virkning -10 -13 9 8 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm