Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 106 - - 110
25/01 kl 13 82 87 87 87
25/01 kl 14 44 49 49 49
25/01 kl 15 2 1 1 2
25/01 kl 16 -36 -34 -34 -33
25/01 kl 17 -62 -64 -64 -64
25/01 kl 18 -68 -62 -62 -62
25/01 kl 19 -54 -52 -52 -52
25/01 kl 20 -20 -21 -21 -20
25/01 kl 21 22 24 24 23
25/01 kl 22 67 67 67 66
25/01 kl 23 97 93 94 94

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 93 119 157 116 131
Max fra modell: 25.01 18 94 119 161 122 146
Max fra modell: 25.01 12 110 123 162 123 146
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm