Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 63 38 101 -
29/01 kl 01 88 35 123 -
29/01 kl 02 88 43 131 -
29/01 kl 03 65 39 104 -
29/01 kl 04 27 42 69 -
29/01 kl 05 -17 38 21 -
29/01 kl 06 -52 36 -16 -
29/01 kl 07 -71 32 -39 -
29/01 kl 08 -68 25 -43 -
29/01 kl 09 -46 25 -21 -
29/01 kl 10 -10 25 15 -
29/01 kl 11 34 23 57 -
29/01 kl 12 76 21 97 -
29/01 kl 13 102 15 117 -
29/01 kl 14 104 16 120 -
29/01 kl 15 83 14 97 -
29/01 kl 16 45 12 57 -
29/01 kl 17 -2 10 8 -
29/01 kl 18 -45 4 -41 -
29/01 kl 19 -74 2 -72 -
29/01 kl 20 -82 -3 -85 -
29/01 kl 21 -71 -6 -77 -
29/01 kl 22 -42 -5 -47 -
29/01 kl 23 -3 -3 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 119 157 116 131
Laveste vannstand -64 -77 -47 -69 -85
Avvik gult nivå -78 -52 -14 -55 -40
Avvik orange nivå -95 -69 -31 -72 -57
Avvik rødt nivå -106 -80 -42 -83 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm