Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 109 101 100 99
29/01 kl 01 134 123 132 132
29/01 kl 02 130 131 133 132
29/01 kl 03 110 104 109 105
29/01 kl 04 68 69 73 72
29/01 kl 05 16 21 16 16
29/01 kl 06 -15 -16 -17 -15
29/01 kl 07 -41 -39 -33 -30
29/01 kl 08 -40 -43 -25 -28
29/01 kl 09 -16 -21 -3 -3
29/01 kl 10 20 15 26 28
29/01 kl 11 60 57 75 76
29/01 kl 12 100 97 115 118
29/01 kl 13 120 117 138 136
29/01 kl 14 117 120 146 146
29/01 kl 15 91 97 120 122
29/01 kl 16 52 57 79 79
29/01 kl 17 3 8 16 19
29/01 kl 18 -34 -41 -25 -23
29/01 kl 19 -62 -72 -52 -51
29/01 kl 20 -76 -85 -68 -67
29/01 kl 21 -66 -77 -60 -58
29/01 kl 22 -40 -47 -35 -33
29/01 kl 23 2 -6 1 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 93 119 157 116 131
Max fra modell: 25.01 18 94 119 161 122 146
Max fra modell: 25.01 12 110 123 162 123 146
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm