Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 226 10 236 231
25/01 kl 14 187 11 198 193
25/01 kl 15 141 9 150 151
25/01 kl 16 101 14 115 113
25/01 kl 17 75 10 85 87
25/01 kl 18 69 18 87 81
25/01 kl 19 83 14 97 95
25/01 kl 20 114 14 128 129
25/01 kl 21 158 15 173 171
25/01 kl 22 202 14 216 216
25/01 kl 23 232 10 242 246

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 268 306 265 280
Laveste vannstand 85 72 102 80 64
Avvik gult nivå -78 -52 -14 -55 -40
Avvik orange nivå -95 -69 -31 -72 -57
Avvik rødt nivå -106 -80 -42 -83 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm