Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 236 236 236 231
25/01 kl 14 197 198 198 193
25/01 kl 15 151 153 150 151
25/01 kl 16 113 117 115 113
25/01 kl 17 84 87 85 87
25/01 kl 18 86 90 87 81
25/01 kl 19 95 100 97 95
25/01 kl 20 126 129 128 129
25/01 kl 21 167 171 173 171
25/01 kl 22 214 218 216 216
25/01 kl 23 244 248 242 246

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 248 275 315 287 286
Laveste vannstand 84 64 94 70 56
Avvik gult nivå -72 -45 -5 -33 -34
Avvik orange nivå -89 -62 -22 -50 -51
Avvik rødt nivå -100 -73 -33 -61 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm