Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 255 - - 259
25/01 kl 13 231 236 236 236
25/01 kl 14 193 198 198 198
25/01 kl 15 151 150 150 151
25/01 kl 16 113 115 115 116
25/01 kl 17 87 85 85 85
25/01 kl 18 81 87 87 87
25/01 kl 19 95 97 97 97
25/01 kl 20 129 128 128 129
25/01 kl 21 171 173 173 172
25/01 kl 22 216 216 216 215
25/01 kl 23 246 242 243 243

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 242 268 306 265 280
Max fra modell: 25.01 18 243 268 310 271 295
Max fra modell: 25.01 12 259 272 311 272 295
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm