Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 10 10 10 5
25/01 kl 14 10 11 11 6
25/01 kl 15 10 12 9 10
25/01 kl 16 12 16 14 12
25/01 kl 17 9 12 10 12
25/01 kl 18 17 21 18 12
25/01 kl 19 12 17 14 12
25/01 kl 20 12 15 14 15
25/01 kl 21 9 13 15 13
25/01 kl 22 12 16 14 14
25/01 kl 23 12 16 10 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 19 59 49 49
Laveste værets virkning 9 -3 0 -1 -15
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm