Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 240 12 252 249
26/01 kl 01 225 7 232 236
26/01 kl 02 194 10 204 203
26/01 kl 03 153 9 162 163
26/01 kl 04 115 8 123 125
26/01 kl 05 88 9 97 97
26/01 kl 06 81 10 91 92
26/01 kl 07 94 6 100 -
26/01 kl 08 125 9 134 -
26/01 kl 09 167 10 177 -
26/01 kl 10 213 7 220 -
26/01 kl 11 247 6 253 -
26/01 kl 12 259 9 268 -
26/01 kl 13 247 8 255 -
26/01 kl 14 214 10 224 -
26/01 kl 15 168 10 178 -
26/01 kl 16 121 10 131 -
26/01 kl 17 84 8 92 -
26/01 kl 18 65 8 73 -
26/01 kl 19 68 4 72 -
26/01 kl 20 91 10 101 -
26/01 kl 21 129 4 133 -
26/01 kl 22 176 5 181 -
26/01 kl 23 218 7 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 268 306 265 280
Laveste vannstand 85 72 102 80 64
Avvik gult nivå -78 -52 -14 -55 -40
Avvik orange nivå -95 -69 -31 -72 -57
Avvik rødt nivå -106 -80 -42 -83 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm