Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 241 9 250 -
27/01 kl 01 239 8 247 -
27/01 kl 02 215 14 229 -
27/01 kl 03 176 16 192 -
27/01 kl 04 133 18 151 -
27/01 kl 05 97 27 124 -
27/01 kl 06 78 26 104 -
27/01 kl 07 81 32 113 -
27/01 kl 08 104 32 136 -
27/01 kl 09 142 37 179 -
27/01 kl 10 188 38 226 -
27/01 kl 11 231 42 273 -
27/01 kl 12 257 46 303 -
27/01 kl 13 258 48 306 -
27/01 kl 14 235 56 291 -
27/01 kl 15 194 56 250 -
27/01 kl 16 146 53 199 -
27/01 kl 17 101 45 146 -
27/01 kl 18 71 41 112 -
27/01 kl 19 62 40 102 -
27/01 kl 20 75 36 111 -
27/01 kl 21 106 33 139 -
27/01 kl 22 149 31 180 -
27/01 kl 23 196 28 224 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 268 306 265 280
Laveste vannstand 85 72 102 80 64
Avvik gult nivå -78 -52 -14 -55 -40
Avvik orange nivå -95 -69 -31 -72 -57
Avvik rødt nivå -106 -80 -42 -83 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm