Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 244 250 247 249
27/01 kl 01 242 247 248 252
27/01 kl 02 224 229 229 231
27/01 kl 03 189 192 193 195
27/01 kl 04 152 151 151 156
27/01 kl 05 117 124 123 125
27/01 kl 06 99 104 106 107
27/01 kl 07 106 113 113 117
27/01 kl 08 130 136 141 138
27/01 kl 09 176 179 176 180
27/01 kl 10 225 226 230 233
27/01 kl 11 272 273 273 277
27/01 kl 12 293 303 304 305
27/01 kl 13 301 306 310 311
27/01 kl 14 282 291 290 288
27/01 kl 15 241 250 249 245
27/01 kl 16 186 199 196 198
27/01 kl 17 143 146 147 150
27/01 kl 18 108 112 113 116
27/01 kl 19 95 102 100 105
27/01 kl 20 105 111 112 110
27/01 kl 21 136 139 139 141
27/01 kl 22 176 180 182 180
27/01 kl 23 219 224 224 224

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 242 268 306 265 280
Max fra modell: 25.01 18 243 268 310 271 295
Max fra modell: 25.01 12 259 272 311 272 295
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm