Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 231 27 258 -
28/01 kl 01 243 22 265 -
28/01 kl 02 230 19 249 -
28/01 kl 03 197 18 215 -
28/01 kl 04 155 18 173 -
28/01 kl 05 113 11 124 -
28/01 kl 06 84 11 95 -
28/01 kl 07 76 8 84 -
28/01 kl 08 89 9 98 -
28/01 kl 09 120 8 128 -
28/01 kl 10 162 4 166 -
28/01 kl 11 208 4 212 -
28/01 kl 12 245 4 249 -
28/01 kl 13 259 4 263 -
28/01 kl 14 249 10 259 -
28/01 kl 15 216 9 225 -
28/01 kl 16 171 11 182 -
28/01 kl 17 123 12 135 -
28/01 kl 18 84 14 98 -
28/01 kl 19 65 15 80 -
28/01 kl 20 67 22 89 -
28/01 kl 21 89 30 119 -
28/01 kl 22 125 31 156 -
28/01 kl 23 170 34 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 268 306 265 280
Laveste vannstand 85 72 102 80 64
Avvik gult nivå -78 -52 -14 -55 -40
Avvik orange nivå -95 -69 -31 -72 -57
Avvik rødt nivå -106 -80 -42 -83 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm