Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 212 38 250 -
29/01 kl 01 237 35 272 -
29/01 kl 02 237 43 280 -
29/01 kl 03 214 39 253 -
29/01 kl 04 176 42 218 -
29/01 kl 05 132 38 170 -
29/01 kl 06 97 36 133 -
29/01 kl 07 78 32 110 -
29/01 kl 08 81 25 106 -
29/01 kl 09 103 25 128 -
29/01 kl 10 139 25 164 -
29/01 kl 11 183 23 206 -
29/01 kl 12 225 21 246 -
29/01 kl 13 251 15 266 -
29/01 kl 14 253 16 269 -
29/01 kl 15 232 14 246 -
29/01 kl 16 194 12 206 -
29/01 kl 17 147 10 157 -
29/01 kl 18 104 4 108 -
29/01 kl 19 75 2 77 -
29/01 kl 20 67 -3 64 -
29/01 kl 21 78 -6 72 -
29/01 kl 22 107 -5 102 -
29/01 kl 23 146 -3 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 268 306 265 280
Laveste vannstand 85 72 102 80 64
Avvik gult nivå -78 -52 -14 -55 -40
Avvik orange nivå -95 -69 -31 -72 -57
Avvik rødt nivå -106 -80 -42 -83 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm